venerdì 2 novembre 2012

Oppure, Vendola?

"Asssolto. Per non aver ssscommessso sssul fatto.

Asssolto. Per non aver connessso il fatto.

Asssolto. Per aver sssscuoiato il gatto.

Asssolto per non aver sssconnessssso il matto.

Asssolto per non aver ssscollato il ratto".

Oppure, Vendola?

"Asssolto. Perchè il patto non sssusssisssste.

Asssolto. Perchè al tatto non arrosssisssce.

Assolto. Perchè nel piatto non sssbollisce.

Asssolto. Perchè il chiatto non sssnellisssce.

Asssolt........."

Nessun commento: